Als ware het de hoogmis van het seizoen: een volgepakte arena die nauwlettend en groots aanmoedigend zijn losgelaten leeuwen – lees: welpen – naar de overwinning schreeuwt. Vanaf de toss, nog vroeger zelfs, tot wanneer de laatste shuttle beslist heeft.

De InterProvinciale JeugdOntmoeting of kortweg IPJO is de tweedaagse waarin jaarlijks de vijf Vlaamse provinciale jeugdselecties elkaar het vuur aan de schenen leggen. Naast het einde van het sportieve seizoen is dit bovenal de betekenisvolle triomf van de jaarlijkse jeugdwerking.
De winnaar mag zich tweeënvijftig weken lang de titel van beste provincie toe-eigenen, of wat de kroon spannen van een lang, intens en bovenal triomfantelijke seizoengang kan zijn.

De umpires die iedere wedstrijd in goede banen leiden zijn onhoorbaar gezien de aanwezige hoeveelheid decibels. Oordopjes zijn verboden, de aanmoedigende liederen horen er eenmaal bij. De spelers en hun telramen hebben zomaar meer functie dan enkel toonbeeld van fair play.

Laat net nu het selectietreffen doorgaan in de badmintonsporttempel van het land: de Sportoase. De arena der arena’s waar al vijf edities van de Yonex Belgian International doorgingen, waar de Zwieblers en Astrups van morgen hun opwachting mogen maken, het Europees Kampioenschap voor Gemengde Landenteams plaatsvond (EMTC), waar Denemarken vorig jaar in februari nog de kroon spande, en waar de jeugd zelf al proefondervindelijk tijdens de Yonex Masters ervaring kon vergaren.

Vijf bekers zijn er te winnen, eentje per leeftijdscategorie met daarnaast de enige echte van tel, de grote beker, alsof het een beetje die beker met de grote oren is. Een jaar lang de beste, daar draait het hem om.
Julien Carraggi bij Vlaams-Brabant, Joke De Langhe bij Antwerpen, Iljo en Yaro Van Delsen bij Limburg, Yannick Bauwens bij Oost-Vlaanderen of zomaar Game Soumpholphakdy bij West-Vlaanderen.
Wie kan zijn provincie naar een hoger niveau tillen?

Gedurende 21 en 22 mei zal badmintonsfeervol Leuven zijn zoveelste opwachting maken om een heus spektakel te voorzien. Wie van sport en sfeer houdt, is op de juiste plaats.

Wie de eerste mag zijn in aanzien en eer zal dan gekend zijn. Ja, de InterProvinciale JeugdOntmoeting wordt dus wel degelijk de absolute hoogmis, de kers op de taart van een nu al glimmend badmintonseizoen.

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, gemakkelijkheidshalve in alfabetische volgorde afgehaspeld, zoals de selecties in ‘U11’, ‘U13’, ‘U15’ en ‘U17’ worden onderverdeeld.
Iedere provincie neemt het gedurende het weekend op tegen elkaar, waar tijdens deze ontmoeting de betreffende leeftijdscategorieën een ontmoeting in de ontmoeting spelen. Iedere ontmoeting zorgt voor klaarheid.

Zeven wedstrijden, waardoor telkenmale een winnaar uit de bus komt. Iedere discipline komt aan bod: één gemengd dubbel, één jongens dubbel, één meisjes dubbel en telkenmale twee jongens en meisjes enkels.
Iedere wedstrijd is van tel, elk punt van belang. Het onderspit delven is nooit van toepassing, aangezien iedereen doordrenkt vol provinciekleuren en provinciemoed het racket hoog houdt, zoals men dit ook met het vaandel voordoet.
Alle deelnemers zijn één voor één winnaars, want wie langs de zijlijn het spektakel aanschouwt, beseft als geen ander dat de badmintonsport leeft.

Net zoals op de Olympiade gaat de Ontmoeting van start met de voorstelling van de delegaties.
Een voorman die zijn provincie voorloopt, met de vaandels trots herkenbaar aanschouwend voor de grote menigte. De krijgers, sommige minikrijgers, in het gelid.
Toegejuicht vanop de gevulde tribunes, waar mensen met toeters, bellen, trommels en oorverdovend geschal het onophoudend aanmoedigende orkest vormen.

Een jeugdig enthousiast aanschouwen welke haast hand in hand het etalerend voorbeeld van sportieve harmonie is. De provincie die niet in actie treedt, vaardigt selectiespelers af die het telraam mogen vasthouden in hun broeder- of zustertreffen.
Een toonbeeld van samenhorigheid en fair play, twee voorbeelden welke onze geliefkoosde sport ook op de dag van vandaag steevast (zal blijven) etaleren.