In deze eerste editie van Badminton Science van het nieuwe jaar bespreken we de effecten van dehydratatie op kracht. Toch wil de auteur u allereerst een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2020 toewensen. Mogen de veters van uw badmintonschoenen altijd perfect gestrikt zijn en mag elke shuttle die de rand van het net raakt er aan de kant van uw tegenstander over vallen. Dit en nog veel meer wens ik u toe! Spijtig genoeg kon ik geen onderzoek vinden over de invloed van het kerstdiner op badmintonprestaties. Dit is, als u mij vraagt, een hiaat in onze kennis en moet dringend onderzocht worden. Gelukkig bestaat er al wel onderzoek over het effect van dehydratatie (ofwel een fysiologisch tekort aan water) en hydratatie op spierkracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Abián-Vicén et al. aan het Exercise Physiology Laboratory aan de Spaanse Camilo José Cela Universiteit.

De negatieve effecten van dehydratatie op duursporten zijn al meermaals aangetoond. Een verlies van zelfs maar 2% van het lichaamsgewicht heeft een meetbaar negatief effect op de fysieke prestaties bij verschillende aerobe sportactiviteiten. Echter, de effecten van dehydratatie op kortere hoge intensiteitsporten zijn minder goed gekend. Dehydratatie gebeurt echter niet zomaar. De voornaamste oorzaak van dehydratatie in de sport is zweten. Hoeveel je als sporter zweet hangt af van een aantal factoren zoals de intensiteit van de inspanning, hoezeer je getraind bent, of je al dan niet aangepast bent aan de omgevingstemperatuur, de omgevingscondities, je kledij en zelfs de zaal waarin je speelt.

Het Onderzoek

Een totaal van 70 spelers, waaronder 46 heren en 24 vrouwen, namen deel aan het onderzoek dat uitgevoerd werd op de Spaanse nationale kampioenschappen. Alle 70 deelnemers speelden in hun respectievelijke enkel discipline. Daarnaast waren ze allen gerangschikt in de top 60 van de nationale ranking in, respectievelijk, heren en vrouwen enkel.

Op de dag van het onderzoek werd, op het moment van aankomst, een urinestaal afgenomen bij alle deelnemers. Daarnaast werden ook alle lichaamsparameters, e.g. lichaamsgewicht en grootte, opgemeten en kregen de deelnemers de kans om vertrouwd te worden met de meetinstrumenten.

Voor de aanvang van hun wedstrijd en na afloop werden de volgende metingen verricht: het gewicht (inclusief kledij), een countermovement jump (CMJ), een hand gripkracht test en hun waterfles. Daarnaast werd ook voor en na elke wedstrijd een urine staal afgenomen.

Professor Javier Abián-Vicén

Professor Javier Abián-Vicén

Over Verzuring

Vaak wordt het melkzuur voorgesteld als een afvalstof en de oorzaak van spierverzuring. Niets is echter minder waar. Wanneer er door inspanning een gebrek aan zuurstof in spieren optreedt dissocieert het melkzuur in een proton en lactaat. Het zijn de resulterende protonen die de verzuring veroorzaken. Het lactaat daarentegen is een bron van potentiële energie! Wanneer er terug voldoende zuurstof aanwezig is kan het lactaat terug omgezet worden in energie via de gluconeogenese.

De Resulaten

De deelnemende badmintonspelers zweetten ongeveer 1,02 liter per uur bij de vrouwen en 1,14 liter per uur bij de mannen. Toch hadden de meeste deelnemers de discipline om voldoende te drinken tijdens de match om de negatieve effecten van dehydratatie tegen te gaan. Aangezien dehydratatie voldoende tegengegaan werd tijdens het spel kunnen we ook verwachten dat er weinig effect is op de spierkracht. In de countermovement jump (CMJ) werd er geen verschil tussen de situatie voor of na de match vastgesteld. Ook de test die de gripkracht mat kon geen verschil noteren. Wel konden de onderzoekers een duidelijk verschil in gripkracht vaststellen tussen de beiden handen, waarbij de dominante hand de meeste kracht genereerde.

Ten slotte konden we duidelijk de intensiteit van de sport waarnemen in de urine analyse. Na afloop van de match kon een significante daling in de pH van de urine aangetoond worden. De pH of zuurtegraad van de urine weerspiegelt die van het bloed. Door de hoge intensiteit van het spel zal melkzuur zich opbouwen in het bloed. Daarnaast werden er ook verhoogde waarden aan leukocyten (witte bloedcellen), erytrocyten (rode bloedcellen), proteïnen, nitrieten en glucose opgemeten. De hoge intensiteit van het badmintonspel veroorzaakt een verlaagde doorbloeding naar de nieren. Door de verlaagde doorbloeding kunnen meer rode bloedcellen en proteïnen vanuit de bloedsomloop naar de urine doordringen. De toename aan witte bloedcellen kan verklaard worden door het feit dat er meer afgestorven rode bloedcellen moeten verwijderd worden tijdens de inspanning.

TL;DR

  • De zweetsnelheid bedraagt 1,02 liter per uur bij vrouwen en 1,14 liter per uur bij mannen.
  • De deelnemende spelers dronken genoeg vloeistoffen tijdens de game om dehydratatie te voorkomen.
  • De match veroorzaakte geen spiermoeheid in de onderste en bovenste ledenmate.
  • Er is in asymmetrie in gripsterkte waarbij de dominante hand sterker is.
  • Urine analyse na de match gaf blijk van proteïnurie (een toename van de hoeveelheid proteïnen in de urine), een toename aan nitrieten en erytrocyten (rode bloedcellen) én leukocyturie (een toename aan witte bloedcellen in de urine). Dit is te wijten aan de hoge intensiteit van het spel.

Referentie

Abián-Vicén, J., Del Coso, J., González-Millán, C., Salinero, J. J., & Abián, P. (2012). Analysis of dehydration and strength in elite badminton players. PloS one7(5), e37821.